** แจ้งเพื่อทราบ **

จองคิวยืม คือ การจองคิวยืมตัวเล่ม (Hard Copy) โดยต้องมารับและส่งคืนที่ห้องสมุดด้วยตนเอง

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สมัครสมาชิก

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับ

E-Book (สมัครสมาชิก สามารถเข้าอ่านได้)

นวนิยาย-เรื่องสั้น